Efter 25år var det dags igen

Hej!

Efter 25år var det dags att byta taket igen. Kostnaderna för ett takbyte kan variera kraftigt beroende på vilket beslut man tar i det tidiga skedet. Så här resonerar jag kring byte av tak och dess eventuella kostnader.

Att göra bra beslut är nyckeln till att minimera kostnaderna i samband med eventuella hemförbättringar. Detta gäller speciellt för stora, komplexa jobb som att byta tak. I det här fallet bör några av de viktigaste besluten fattas innan du anställer en entreprenör.

Det första beslutet är om du bara ska täcka läckor och skadade områden. Om så är fallet så måste du också bestämma om du ska lägga tak över ditt befintliga tak eller om du vill ta bort det helt och hållet. Det är nu kostnaderna varierar kraftigt.

Reparera eller byta tak – Om skadan är mer betydande men begränsad till ena sidan av taket, är partialt byte av tak ett alternativ som kostar tusentals kronor mindre än att göra om hela taket. Att reparera en del av takläggningen gör det också lättare att blanda nytt med gammalt, eftersom små färgskillnader blir mindre märkbara. De kan skapa ytterligare problem också. Till exempel, om ett asfalttak redan har två eller flera skikt, måste alla skikt tas bort för att den delvisa takbeläggningen ska kunna fortsätta.